Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Reģistrējoties Sender izmantošanai, Jūs piekrītat nosacījumiem, kas aprakstīti šajos Pakalpojumu sniegšanas noteikumos, un mūsu Aizsardzības pret nevēlamu pastu (Anti-Spam) politikai. Šī ir juridiska vienošanās, tāpēc uzmanīgi izlasiet šo dokumentāciju.

Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi regulē tīmekļa vietnes sender.net un tīmekļa vietnē pieejamā visa satura, pakalpojumu un produktu izmantošanu, tostarp arī elektroniskā pasta sūtīšanu caur Sender (turpmāk saukti “Pakalpojumi” vai “Pakalpojums” vai “Vienošanās”). Pakalpojums pieder un to pārvalda UAB Sender.lt, kura atrašanās adrese Perkūnkiemio 4A, Viļņa, Lietuva. Ja Jums ir kādi jautājumi attiecībā uz šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem vai mūsu Aizsardzības pret nevēlamu pastu (Anti-Spam) politiku, sazinieties ar mums, adrese support@sender.net.

 

Atbilstība prasībām

 • Lai izmantotu Sender, Jums jābūt vismaz 18 gadiem
 • Jums jāsniedz ticama un pilna kontaktinformācija par Jūsu konta profilu.
 • Jums jāpiekrīt mūsu nosacījumiem, noteikumiem un tie jāievēro.

Reģistrējoties Jūs garantējat, ka atbilstat iepriekš norādītajām prasībām. Sender patur tiesības slēgt jebkuru lietotāju kontus jebkāda iemesla dēļ, atklāta vai neatklāta, un jebkurā laikā mainīt šīs atbilstības prasības.

 

Vispārējie noteikumi

 • Jums var būt tikai viens Sender konts, kas nosūta vienu un to pašu vai tamlīdzīgu saturu. Ja Jūsu konts ir apturēts vai bloķēts, cita konta izveidošana automātiski tiks atcelta.
 • Jūs nedrīkstat dzēst, masveidā pārtraukt abonēšanu vai citādā veidā mainīt savu sarakstu, lai izvairītos no rēķinu izrakstīšanas robežvērtībām.
 • Jūs nedrīkstat izmantot nepatiesu vai maldinošu informāciju virsrakstiem. Jūsu “No”, “Uz”, “Atbilde uz” (“From,” “To,” “Reply-To,”) un rūtera informācijai, tostarp domēna vārdam un elektroniskā pasta adresei, jābūt precīzai un patiesai, un jāidentificē persona vai kompānija, kas nosūta ziņojumu. Mēs neļaujam veikt nosūtīšanu no kopējas adreses, kā, piemēram, com, yahoo.com, hotmail.com, outlook.com utt.
 • Jūs nedrīkstat izmantot maldinošas tēmas vai pārsūtīt norādes uz vietnēm un lappusēm, kuras neattiecas uz Jūsu e-pastu.
 • Jūs piekrītat neizmantot saturu, tai skaitā grafiku, kuru neesat veidojis Jūs, vai kas nav paredzēta Jūsu lietošanai, vai pārkāps kādas citas puses tiesības.
 • Ja Jūs nosūtat reklāmas sludinājumus, Jums šis ziņojums jāidentificē kā sludinājums. Jums ir precīzi un skaidri jāpaziņo, ka Jūsu ziņojums ir reklāma.
 • Jūsu ziņojumā jābūt ietvertai funkcionējošai fiziska pasta adresei. Tā var būt Jūsu pašreizējā pasta adrese, pastkastīte, kuru Jūs esat reģistrējis savā Pasta dienestā, vai privāta pastkastīte, kuru Jūs esat reģistrējis komerciālā pasta aģentūrā, kas izveidota saskaņā ar Pasta dienesta noteikumiem.
 • Jūsu ziņojumā jābūt ietvertam precīzam un skaidram paskaidrojumam par to, kā saņēmējs var atteikties no Jūsu elektroniskā pasta saņemšanas nākotnē.
 • Cieniet atteikuma no sūtījumiem pieejamības nosacījumu.

Konti un paroles

Ja izveidojat online kontu sender.net, jūs atbildat par jūsu konta drošības nodrošināšanu un Jums piešķirto API atslēgu. Kā konta īpašniekam Jums ir jāsaglabā savas paroles un konta vārda konfidencialitāte. Jūs pilnībā atbildat par visām darbībām, kas notiek ar kontu un API atslēgu, kā arī par jebkādām citām darbībām, kas veiktas sakarā ar Jūsu kontu vai šī konta API vai API atslēgas izmantošanu. Jums nekavējoties jāsazinās ar Sender, ja Jums ir aizdomas par Jūsu konta drošības pārkāpumu.

 

Maksājumi

E-pasta priekšapmaksas kredīti: Jūs varat iegādāties e-pasta priekšapmaksas kredītus (viens e-pasta kredīts vienāds ar vienu nosūtīto vēstuli (e-pastu)). Šie kredīti paliks Jūsu kontā izmantošanai līdz brīdim, kamēr Jūsu konts tiek uzskatīts par aktīvu. Ja 12 mēnešu laikā Jūsu kontā nav notikušas nekādas aktivitātes, Jūsu kontu var uzskatīt par neaktīvu un elektroniskā pasta kredīta derīguma termiņš var beigties.

Ikmēneša abonēšana: maksājumi jāapmaksā katru mēnesi Jūsu pirmā ikmēneša maksājuma veikšanas datumā (“Apmaksas datums”) vai tuvākajā datumā. Ja Jūs esat pārsniedzis nosūtīšanas limitu un sasniedzis citu cenu līmeni, Jums nāksies maksāt augstākā līmenī nākamajā apmaksas veikšanas datumā vai pirms šī datuma. Ja Termiņš beidzas pirms maksājuma veikšanas termiņa, Jums vienalga nāksies veikt vienu maksājumu augstākā līmenī.

Grozījumi

Sender patur tiesības pēc saviem ieskatiem grozīt vai mainīt jebkuru savas politikas daļu, termiņus, noteikumus, nosacījumu vai pasūtījuma daļu. Jūs atbildat par periodisku šo nosacījumu izskatīšanu saistībā ar grozījumu ieviešanu. Jebkuri grozījumi, kas ieviesti Sender izmantošanas noteikumos vai Aizsardzības pret nevēlamu pastu politikā, stājas spēkā nekavējoties, un Jūsu turpmākā izmantošana vai piekļuve Servisam pēc jebkuru grozījumu publicēšanas šajā Vienošanās, nozīmē šo grozījumu pieņemšanu.

 

Pretenzijas

Jūs piekrītat iesniegt jebkādas pretenzijas par izmaksām vai Sender kredītiem rakstiskā veidā 30 dienu laikā pēc apmaksas vai iegādes. Jūs piekrītat, ka jebkuras pretenzijas, kas ir iesniegtas ārpus šajos Noteiktumos minētā termiņa, nav spēkā, un visi maksājumi tiek uzskatīti par neapstrīdamiem.

Atmaksa

Jebkādiem atmaksas pieprasījumiem jābūt sastādītiem rakstiskā veidā un nosūtītiem uz support@sender.net. Visiem līdzekļu atmaksas pieprasījumiem jābūt nosūtītiem 30 dienu laikā no pirkuma datuma vai tiek uzskatīti par neapstrīdamiem. Ja Jūs pārkāpsiet kādu noteikumu, nosacījumu, prasību vai likumu, kas izklāstīti Apkalpošanas noteikumos vai Aizsardzības pret nevēlamu pastu politikā, Jūs nevarēsiet pretendēt uz atmaksu jebkādu apstākļu gadījumā.

 

Pārtraukšana

Sender ir tiesības pēc sava ieskata atteikt vai nosūtīt jebkādu e-pastu, kuri, pēc Sender domām, pārkāpj jebkuru Sender politiku, vai kādā veidā ir kaitnieciska vai nevēlama, vai slēgt piekļuvi Pakalpojumam un tā izmantošanai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai jebkāda iemesla dēļ pēc Sender ieskata. Jebkurš konts, kurā nav veiktas aktivitātes vairāk kā 12 mēnešus, var tikt uzskatīts par neaktīvu. Ja konts tiek uzskatīts par neaktīvu, konts var tikt apturēts vai slēgts, un visi ar šo kontu saistītie dati var tikt pilnībā izdzēsti.

 

Garantijas atteikums

Maksimālā, ar likumu atļautā mērā mēs sniedzam materiālu tīmekļa vietnē sender.net un dienestā sender.net. UAB Sender.lt, tā piegādātāji un licenciāti negarantē, ka šis Pakalpojums būs nekļūdīgs, vai ka piekļuve tam būs nepārtraukta un pastāvīga. Jūs saprotat, ka izmantojat dienestu pēc sava ieskata un uz savu atbildību un risku.

 

Atbildības ierobežošana

Maksimālā, ar likumu atļautā mērā Jūs uzņematies pilnu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Jūsu, tīmekļa vietnes sender.net un dienesta sender.net, izmantošanas rezultātā. Nekādu apstākļu gadījumā Sender nav atbildīgs par jebkādiem īpašiem, nejaušiem vai netiešiem zaudējumiem (tostarp arī izmantošanas neiespējamība, garām palaistais izdevīgums vai datu zaudēšana), vai tie būtu kāda līguma darbības rezultātā, kapitāla vai citādā veidā, kas radušies vai kādā veidā saistīti ar šīs vietnes vai materiālu izmantošanu vai izmantošanas neiespējamību vai nesakcionētas piekļuves vai datu mainīšanas rezultātā.

 

Atbrīvošana no atbildības

Jūs piekrītat atbrīvot mūs un mūsu komandu no jebkādiem zaudējumiem, tostarp advokātu honorāriem, kas radušies jebkādu Jūsu pretenziju rezultātā, kas nav atļautas saskaņā ar šiem Noteikumiem sakarā ar “Atbildības ierobežojumu” vai citiem noteikumiem. Jūs piekrītat arī atbrīvot mūs no jebkādiem zaudējumiem, tostarp advokātu honorāriem, kas ir trešo personu pretenziju rezultāts attiecībā uz to, ka Jūs vai kāds cits, kurš izmanto Jūsu paroli, ir kaut ko izdarījis, pārkāpjot jebkuru no šiem Noteikumiem.

Robežas

Šī Vienošanās, tostarp politikas, kas iekļautas mūsu Aizsardzības pret nevēlamu pastu politikā, ir pilnīga vienošanās starp Sender un Jums, un kuru Jūs esat atzinis attiecībā uz šeit norādīto priekšmetu, un attiecībā uz tīmekļa vietnē sender.net norādītajiem pakalpojumiem.

 

Likuma izvēle

Lietuvas likumi tiks piemēroti jebkādos strīdos, kas radušies attiecībā uz šiem Noteikumiem vai attiecībā uz Pakalpojumiem. Visas pretenzijas, kas radušās attiecībā uz šiem Noteikumiem vai attiecībā uz Pakalpojumiem, vai saistītas ar tiem, tiks izskatītas tikai Lietuvas tiesās, bet Jūs piekrītat personīgai jurisdikcijai šajās tiesās.